అశ్వత్థ నారాయణ స్వామి దేవాలయం చాలా ప్రసిద్ధి

అశ్వత్థ నారాయణ స్వామి దేవాలయం చాలా ప్రసిద్ధి

image-20 అశ్వత్థ నారాయణ స్వామి దేవాలయం చాలా ప్రసిద్ధి

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అనంతపురం జిల్లా పెద్దపప్పూరు గ్రామంలో ఉన్న అశ్వత్థ నారాయణ స్వామి దేవాలయం చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ దేవాలయానికి సంబంధించిన కథనాలు, విశేషాలు చాలా ఉన్నాయి.

ఆలయ చరిత్ర:

కథనం ప్రకారం, కృష్ణ యుగంలో పాండవులు అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చారు. వారు విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలో, భీముడు ఒక రాక్షసుడితో యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ యుద్ధంలో విజయం సాధించడానికి, విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థించారు. విష్ణుమూర్తి ఆయన ముందు అశ్వత్థ వృక్షం కింద నారాయణ రూపంలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. భీముడు విజయం సాధించిన తర్వాత, అక్కడే నారాయణ స్వామి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారని చెబుతారు.

image-21 అశ్వత్థ నారాయణ స్వామి దేవాలయం చాలా ప్రసిద్ధి

మరొక కథనం ప్రకారం, 15వ శతాబ్దంలో ఒక సాధువు ఈ ప్రాంతంలో నివసించేవారు. ఆయన కలలో విష్ణుమూర్తి కనిపించి, విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించమని చెప్పాడట.

విశేషాలు:

ఈ దేవాలయంలోని అశ్వత్థ వృక్షం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ వృక్షం ఎప్పుడూ ఆకుపచ్చగా ఉంటుందట.

దేవాలయంలో నారాయణ స్వామి విగ్రహం నాలుగు చేతులతో ఉంటుంది. ఒక చేతిలో శంఖం, మరొక చేతిలో చక్రం, మరొక చేతిలో ఖడ్గం, నాలుగో చేతిలో గద ఉంటాయి.

image-22 అశ్వత్థ నారాయణ స్వామి దేవాలయం చాలా ప్రసిద్ధి

మాఘమాస చివరి ఆదివారం ఇక్కడ ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. ఎంతోమంది భక్తులు దర్శనార్థం వస్తుంటారు.

పెళ్లి కాని యువతీయులు, సంతానం లేని దంపతులు ఇక్కడ ప్రార్థనలు చేసుకుంటారు. చాలామంది కొంగుబిడ్డలను పొందినట్లుగా విశ్వసిస్తారు.

Share this content:

Post Comment