ఇష్ట కామేశ్వరి ఆలయం వివరాలు

ఇష్ట కామేశ్వరి ఆలయం వివరాలు

దట్టమైన అడవుల్లో దాగి ఉన్న కోరికల తీర్థం: శ్రీశైలం ఇష్టకామేశ్వరి దేవి ఆలయం

image-8 ఇష్ట కామేశ్వరి ఆలయం వివరాలు

శ్రీశైలం కేవలం మల్లిఖార్జున స్వామి దర్శనంతోనే పరిపూర్ణం కాదు. అక్కడే, దట్టమైన అడవుల్లో ఓ అద్భుతమైన ఆలయం దాగి ఉంది. అదే ఇష్టకామేశ్వరి దేవి ఆలయం. కోరికలు తీర్చే అమ్మవారిగా కొలువబడే ఇష్టకామేశ్వరి దేవిని దర్శించుకోవడం కష్టమే అయినా, అనుభవం మాత్రం అలౌకికమైనది.

image-9 ఇష్ట కామేశ్వరి ఆలయం వివరాలు

ఎక్కడ ఉంది?

శ్రీశైలం కూడలి నుంచి 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో నల్లమల అడవుల లోపల ఇష్టకామేశ్వరి దేవి ఆలయం ఉంది. కారు వంటి వాహనాలు వెళ్లలేని ఈ దారికి, శ్రీశైలం నుంచి పరిమిత సంఖ్యలో జీపులు మాత్రమే నడుస్తాయి. అడవిలో ప్రయాణం అనేది ఓ సాహసం లాంటిదే. కానీ, అమ్మవారి దర్శనం కోసం భక్తులు ఈ కష్టాన్ని లెక్కించరు.

image-10 ఇష్ట కామేశ్వరి ఆలయం వివరాలు

ఎలా వెళ్ళాలి?

శ్రీశైలం చేరుకున్న తర్వాత, అక్కడి బస్టాండ్ నుంచి లేదా కైలాస కొండ దగ్గర నుంచి జీపులు ఎక్కి ఇష్టకామేశ్వరి ఆలయం వద్ద దిగాల్సి ఉంటుంది.

ప్రైవేట్ వాహనాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి, కానీ అవి కాస్త ఖరీదైనవి.

image-11 ఇష్ట కామేశ్వరి ఆలయం వివరాలు

జీపులో ప్రయాణం సుమారు 45 నిమిషాలు నుంచి గంట సమయం తీసుకుంటుంది.

అడవిలో వన్యప్రాణుల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం.

దేవాలయ విశేషాలు

గుహలో ఉన్న ఈ ఆలయం చాలా పురాతనమైనది.

ఇష్టకామేశ్వరి అమ్మవారు స్వయంభూలింగంగా కొలువబడుతోంది.

అమ్మవారి నుదుటిపై కుంకుమ బొట్టు పెట్టి మనసులో కోరిక చెప్పుకుంటే 41 రోజుల్లో నెరవేరుతుందని భక్తుల నమ్మకం.

image-12 ఇష్ట కామేశ్వరి ఆలయం వివరాలు

అడవి మధ్యలో ఉండటం వల్ల, ఇక్కడి వాతావరణం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

ఆలయం చుట్టూ ఎల్లప్పుడూ ఒక ఉత్తర వాహిని నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది.

image-13 ఇష్ట కామేశ్వరి ఆలయం వివరాలు

దర్శన సమయాలు

ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఆలయం తెరి ఉంటుంది.సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత ఎవరినీ అనుమతించరు.

ప్రత్యేకతలు

ఇష్టకామేశ్వరి అమ్మవారికి పూజారులుగా చెంచుల కులస్తులు వ్యవహరిస్తారు.

ఇక్కడ జరిగే ఉత్సవాలన్నీ సాంప్రదాయబద్ధంగా జరుగుతాయి.

సర్పదోషాల నివారణకు ఇష్టక.

you can book tickets by using below link : https://nstr.co.in/nekkanti-jungle-ride-istakameswari/

The Ista Kameswari Temple, also known as Ista Kanaka Durga Temple, is a Hindu temple dedicated to the goddess Parvati located in the Nallamalla Hills of Andhra Pradesh, India. The temple is about 22 km from Srisailam, a major pilgrimage center.

The temple is surrounded by dense forest and is only accessible by a 20 km trek or by jeep with special permission from the forest department. The trek is through challenging terrain and is not recommended for the elderly or physically unfit. However, the natural beauty of the surroundings and the spiritual significance of the temple make it a popular destination for adventurous pilgrims.

The temple itself is a small, stone structure with a single sanctum sanctorum. The idol of the goddess is said to be self-manifested and is adorned with gold jewelry. The temple is believed to be very powerful and is said to grant wishes to devotees who come with a sincere heart.

If you are planning to visit the Ista Kameswari Temple, here are a few things to keep in mind:

The temple is only open during the day, from sunrise to sunset.

You will need to obtain permission from the forest department to visit the temple by jeep.

The trek to the temple is challenging and can be dangerous, so be sure you are in good physical condition before attempting it.

Be sure to wear comfortable shoes and clothes that you can move around in easily.

Bring plenty of water and snacks, as there are no shops or restaurants near the temple.

Be respectful of the local wildlife and do not litter.

Visiting the Ista Kameswari Temple is a unique and rewarding experience. If you are looking for an adventure and a chance to connect with nature and spirituality, then this is the place for you.

Here are some additional details that you may find helpful:

The temple is also known as Ista Kanaka Durga Temple.

The goddess Parvati is worshipped in the form of Ista Kameswari, which means “the one who fulfills desires.”

The temple is believed to be over 500 years old.The annual festival of the temple is held in March or April.

you can book tickets by using below link : https://nstr.co.in/nekkanti-jungle-ride-istakameswari/

Share this content:

Post Comment